Razpisujemo nagrado Nede Pagon za knjižnega urednika/urednico za leto 2023

Delo knjižnih urednikov pogosto ostaja nevidno in spregledano v senci avtorjev in založb. Toda brez urednikov bi bila knjiga polizdelek, zato si zaslužijo ustrezno pozornost, veljavo in priznanje. Nagrada Nede Pagon (1941—2020) je nagrada urednikom, ki svoje delo opravljajo s posebnim spoštovanjem do knjige, bralcev in avtorjev, pa tudi do besede, vednosti in misli.

Nagrado se podeli za izstopajoč knjižni projekt ali za izjemne uredniške dosežke v daljšem časovnem obdobju.

Kandidate lahko za nagrado predlagajo založbe, kulturne ustanove in posamezniki.

Komisija bo obravnavala predloge, ki bodo na naslov Založba Studia humanitatis, Beethovnova 2, Ljubljana in/ali studia.humanitatis@guest.arnes.si prispeli do 31. 8. 2023. Predlogi morajo vsebovati utemeljitev, ki priča o pomenu in vrednosti dela, in soglasje kandidata Komisija pri presoji upošteva kakovost, zahtevnost, vpliv in pomen izdaje. Podeljevanje ureja Pravilnik, ki je objavljen na www.studia-humanitatis.si.

Nagrada v višini 2500 evrov bo podeljena pred koncem leta 2023. Podeljena bo ena nagrada.

ODBOR ZA NAGRADO NEDE PAGON, Ljubljana, 13. 4. 2023

Nakupovalna košarica
Scroll to Top