Studia Humanitatis

O založbi

Založba

studia humanitatis

Založba Studia humanitatis deluje na slovenskih tleh že več kot 35 let.

V tem času je izšlo pri založbi v treh zbirkah (Zelena, ki je tudi temeljna, Varia in Apes) več kot 260 knjig, od tega 240 prevodnih del najvidnejših svetovnih avtorjev (starejših in sodobnih) s področja humanistike in družboslovja. V slovensko kulturo in družbo vpeljuje s tem sodobne miselne tokove, načine raziskovanja, nove termine, besedišče, postopke in problematiko dejavne teorije o vedah, ki oblikujejo in kultivirajo sodobnega človeka in družbo. To je temeljna naloga založbe SH. Poleg prevodnih del izhaja v zbirki Apes tudi kvalitetna slovenska produkcija humanističnih in družboslovnih znanosti. Del, ki jih štejemo kot prelomne, pomembne, je ogromno: od klasikov, ki smo jih prevajali v začetnih letnikih (Braudel, Koyre, Vernant, Barthes, Levi-Strauss, …), slavnega Sigmunda Freuda, katerega največ prevodov je izšlo ravno pri SH (Metapsihološki spisi, Mali Hans, Volčji človek, Tri razprave o teoriji seksualnosti, Pet analiz in Interpretacija sanj, ki je doživela letos že tretji ponatis), do novejših avtorjev z vseh polj humanistike in družboslovja (David Harvey, Neil Smith, Juhani Pallasmaa, Bruno Latour, Massimo Montanari, Susan Buck-Morss, …).

Založba SH oziroma njeni uredniki in prevajalci so za svoje delo pri založbi prejeli več nagrad.

Pokojna glavna urednica založbe, dr. Neda Pagon, je prejela za svoje uredniško delo Schwentnerjevo nagrado. Za vsako knjigo se potrudimo, da pridobimo najboljše prevajalce, tako je tudi letos, ko bo za nas prevajala Suzana Koncut, dobitnica najpomembnejših prevajalskih nagrad (Sovretova, Nodierova) in nagrade Prešernovega sklada. Prav tako je za odličen prevod našega Splošnega jezikoslovja prejela Nodierovo nagrado Saša Jerele, ki bo za nas v letu 2023 prevajala Bruna Latourja. Naš avtor, Miha Pintarič, je za svoj esej Dvojni presledek dobil Rožančevo nagrado.

Če je le mogoče, povabimo ob izidu prevoda v goste in na predstavitev knjige avtorje knjig. Pri tem odlično sodelujemo z drugimi humanističnimi založbami, z ZRC SAZU, s Francoskim in Italijanskim kulturnim inštitutom ter Filozofsko fakulteto UL. V preteklosti smo že povabili »naše« avtorje: Rogerja Chartiera, Carla Ginzburga, Daniela Millerja, Dennisa Smitha in Patricka Boucherona. Ob izidu knjige Prizemljitev smo se dogovarjali za obisk avtorja, Bruna Latourja, a je moral obisk zaradi hude bolezni žal odpovedati. Prav tako smo se dogovarjali za obisk Roberta Pfallerja (njegovo knjigo Za kaj se splača živeti smo izdali leta 2020), a smo morali potem obisk zaradi epidemije odpovedati.

Knjige slovenskih avtorjev so na našem trgu dobro sprejete, knjigi avtorjev Jožeta Vogrinca in Jerneja Mlekuža pa sta prevedeni tudi v tuje jezike. Knjiga Burek.si!? Jerneja Mlekuža je prevedena v madžarščino, srbščino in albanščino in je tudi zmagovalna knjiga na tekmovanju Gourmand Best in the World v kategoriji Best food writing (2016)

Nakupovalna košarica
Scroll to Top