Studia Humanitatis

O založbi

Založba

studia humanitatis

Založba Studia humanitatis deluje na slovenskih tleh že več kot 35 let.

V tem času je izšlo pri založbi v treh zbirkah (Zelena, ki je tudi temeljna, Varia in Apes) več kot 260 knjig, od tega 240 prevodnih del najvidnejših svetovnih avtorjev (starejših in sodobnih) s področja humanistike in družboslovja. V slovensko kulturo in družbo vpeljuje s tem sodobne miselne tokove, načine raziskovanja, nove termine, besedišče, postopke in problematiko dejavne teorije o vedah, ki oblikujejo in kultivirajo sodobnega človeka in družbo. To je temeljna naloga založbe SH. Poleg prevodnih del izhaja v zbirki Apes tudi kvalitetna slovenska produkcija humanističnih in družboslovnih znanosti. Del, ki jih štejemo kot prelomne, pomembne, je ogromno: od klasikov, ki smo jih prevajali v začetnih letnikih (Braudel, Koyre, Vernant, Barthes, Levi-Strauss, …), slavnega Sigmunda Freuda, katerega največ prevodov je izšlo ravno pri SH (Metapsihološki spisi, Mali Hans, Volčji človek, Tri razprave o teoriji seksualnosti, Pet analiz in Interpretacija sanj, ki je doživela letos že tretji ponatis), do novejših avtorjev z vseh polj humanistike in družboslovja (David Harvey, Neil Smith, Juhani Pallasmaa, Bruno Latour, Massimo Montanari, Susan Buck-Morss, …).

Založba SH oziroma njeni uredniki in prevajalci so za svoje delo pri založbi prejeli več nagrad. Pokojna glavna urednica založbe, dr. Neda Pagon, je prejela za svoje uredniško delo Schwentnerjevo nagrado. Za vsako knjigo se potrudimo, da pridobimo najboljše prevajalce, npr. Suzana Koncut, dobitnica najpomembnejših prevajalskih nagrad (Sovretova, Nodierova) in nagrade Prešernovega sklada. Prav tako je za odličen prevod našega Splošnega jezikoslovja prejela Nodierovo nagrado Saša Jerele. Naš avtor, Miha Pintarič, je za svoj esej Dvojni presledek leta 2017 dobil Rožančevo nagrado.

Naše knjižne izdaje podpira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. 

Nakupovalna košarica
Scroll to Top