Razpisujemo nagrado Nede Pagon za knjižnega urednika/urednico za leto 2024

Delo knjižnih urednikov pogosto ostaja nevidno in spregledano v senci avtorjev in založb. Toda brez urednikov bi bila knjiga polizdelek, zato si zaslužijo ustrezno pozornost, veljavo in priznanje. Nagrada Nede Pagon (1941—2020) je nagrada urednikom, ki svoje delo opravljajo s posebnim spoštovanjem do knjige, bralcev in avtorjev, pa tudi do besede, vednosti in misli.

Nagrado se podeli za izstopajoč knjižni projekt ali za izjemne uredniške dosežke v daljšem časovnem obdobju.

Kandidate lahko za nagrado predlagajo založbe, kulturne ustanove in posamezniki.

Komisija bo obravnavala predloge, ki bodo na naslov Založba Studia humanitatis, Beethovnova 2, Ljubljana in/ali studia.humanitatis@guest.arnes.si prispeli do 31. 8. 2024. Predlogi morajo vsebovati utemeljitev, ki priča o pomenu in vrednosti dela, in soglasje kandidata Komisija pri presoji upošteva kakovost, zahtevnost, vpliv in pomen izdaje. Podeljevanje ureja Pravilnik, ki je objavljen na www.studia-humanitatis.si.

Nagrada v višini 2500 evrov bo podeljena na 40. Slovenskem knjižnem sejmu konec leta 2024. Podeljena bo ena nagrada.

ODBOR ZA NAGRADO NEDE PAGON, Ljubljana, 15. 5. 2024

Nakupovalna košarica
Scroll to Top