Izšla je knjiga Rimsko cesarstvo in njegovi Germani

Knjiga Rimsko cesarstvo in njegovi Germani povzema avtorjeve dolgoletne raziskave zgodovine germanskih ljudstev, njihovih stikov z rimskim cesarstvom, kot tudi njihove akomodacije, akulturacije in transformacije v času, ko so si na rimskim tleh ustvarili svoja kraljestva. Avtor je odličen pripovedovalec in s knjigo vpelje avtorja v čas in svet, ki je ključnega pomena za oblikovanje postantične in s tem tudi sedanje Evrope. Poleg izvrstnega sloga odlikuje knjigo tudi jasen metodološki in konceptualni pristop. Posebej dragoceni sta v tem oziru prvo in drugo poglavje, v katerih avtor pojasni nekatere temeljne pojme (virov in zgodovinopisja), institucije in pojave. V drugem delu (obsežno tretje poglavje) nudi avtor bralcu odličen pregled zgodovine posameznih germanskih ljudstev od njihovega prvega stika z rimskim svetom v prvih postkristusovskih stoletjih in vse do konca obdobja preseljevanja ljudstev v 7. oziroma 8. stoletju. Na ta način knjiga tudi povezuje (pozno) antiko in (zgodnji) srednji vek v eno obdobje in med njiju ne postavlja tako ostre ločnice, kot se to običajno počne.Nakupovalna košarica
Scroll to Top