Zgodovina antične filozofije, komplet

70,00

Ni na zalogi

Šifra: 5188 Kategorija:
Avtor: Giovanni REALE
Leto: 2004

Uredniški odbor slovenske izdaje: dr. Valentin Kalan, Matej Leskovar, dr. Neda Pagon, Tinka Selič, dr. Jože Vogrinc, dr. Franci Zore. Prevod: Matej Leskovar I. zvezek: Od izvirov do Sokrata, II. zvezek: Platon in Aristotel, III. zvezek: Sistemi helenistične dobe IV. zvezek: Šole cesarske dobe V. zvezek: Slovar, kazala, bibliografija Zgodovino antične filozofije sestavlja 5 zvezkov, pri čemer ima vsak skoraj 500 strani. Prvi štirje zvezki kronološko opisujejo razvoj grške filozofije od Talesa do Plotina, peti pa vsebuje slovar, bibliografijo in kazala. V prvem zvezku z naslovom “Od izvirov do Sokrata” Reale obravnava nastanek filozofije pri jonskih in italskih filozofih narave, nato pa opiše prehod zanimanja od problemov kozmosa k človeku (sofisti, Sokrat). Drugi zvezek je posvečen zelo podrobni in natančni predstavitvi Platona in Aristotela. V tretjem zvezku se Reale posveti sistemom helenistične filozofije, predvsem usihanju Platonove in Aristotelove šole, Stoikom in Epikurejcem. Četrti zvezek nosi ime “Šole cesarske dobe”, v njem pa opisuje končni razvoj in razkroj velikih helenističnih šol, Filona aleksandrijskega, preporod platonizma in pitagorejstava, Plotina in novoplatonike. Zgodovinski pregledi, ki zgolj naštevajo “dejstva” in poskušajo ohranjati navidezno objektivnost, so velikokrat težko berljivi. Reale nasprotno z interpretacijami posameznih avtorjev ne skopari. Mislece poskuša umestiti v nekakšen zgodovinski tok razvoja idej, zato je zgodovina prijazna tudi do bralca, ki o antični filozofiji ne ve kaj dosti. Natančno dokumentirani citati, biografski in bibliografski podatki ter drugi viri pa so dobrodošla pomoč tudi strokovnjaku s tega področja.

Nakupovalna košarica
Scroll to Top