Geste v srednjem veku

Prodajna cena:20,86€
Spletna cena:17,73€
Avtor: 
Jean-Claude SCHMITT
Leto: 
2001

Prevod: Maja Šabec
Spremna beseda: Jure Mikuž

Avtor je zgodovinar, učenec Jacquesa Le Goffa in njegov najpomembnejši naslednik, čeprav se sam označuje za nadaljevalca dela Marca Blocha, lahko bi rekli enega pionirjev zgodovine mentalitet, ki je z razširitvijo v zgodovinsko antropologijo postavila novo pojmovanje samega predmeta proučevanja, denimo na polja razvoja mest in urbane kultue, položaja intektualnega dela, položaja Judov, heretikov in marginalcev itn. , kar je za zgodovinarje pomenilo proučevati vire tudi posredno, razbirati skrite pomene. Knjiga o gestah torej obravnava govorico gest v srednjem veku s širšega antropološkega gledišča: oriše njen zgodovinski razvoj, pri čemer upošteva vse njene pomene, od pravnih, ekonomskih in političnih do psiholoških in intimnih. Srednji vek je civilizacija geste, saj je bila tedaj le peščica ljudi pismena. Gesta v družbenih odnosih odseva politično, zgodovinsko, etično in teološko situacijo, včasih pa ima celo moč zakona.

SKU: Schmitt