Pogled premaganih

Prodajna cena:20,86€
Spletna cena:17,73€
Avtor: 
Nathan WACHTEL
Leto: 
2005

Prevod: Vesna Velkovrh Bukilica
Spremna beseda: Jože Vogrinc

Gre za klasiko etnozgodovine, ki nas s kombinacijo prijemov etnologije, branja arhivskih virov in kronik osvajalcev ter arheologije vzvratno v času pelje k rekonstrukciji ohranjanja in preobrazb andske kulturne dediščine in mentalnih okvirov navzlic pokristjanjenju celo v osrčju najpomembnejših katoliških verskih obredov. Mentalno v skladu s tradicijo od Durkheima dalje ni mišljeno kot psihično oziroma psihološko, marveč prav kot družbeno, kot konkretno in materializirano. iEna avtorjev odlik je natančnost pri konceptualizaciji pristopa zgodovinske antropologioje, kar je pomembno zaradi preohlapnih predstav, ki jih imajo mnogi antropologi, predvsem pa zgodovinarji, čeprav je vzgib za ravoj zgodovinske antropologije prišel prav od njih.

SKU: WACHTEL