Logika znanstvenega odkritja

Prodajna cena:0,00€
Spletna cena:0,00€
Avtor: 
Karl POPPER
Leto: 
1998

Prevod: Darja Kroflič
Spremna beseda: Bojan Borstner

Temeljna področja svojega filozofskega delovanja je z znanstveno natančnostjo opredelil avtor sam: razmejitev znanosti in metafizike, vprašanje indeterminizma in determinizma, problemi oblikovanja hipotez, problemi spodbijanja hipotez, rast znanja in napredek v znanosti. Logika znanstvenega odkritja tudi skozi ta vprašanja razkriva eno najpomembnejših metodoloških zastavitev našega časa. Čeprav je nezanemarljiv del družboslovcev po Popprovih kriterijih sovražnik odprte družbe, družboslovje pri svojem delu v splošnem ravna v skladu z avtorjevim načelom kritičnega zavračanja hipotez in nadomeščanja nevzdržnih z manj nevzdržnimi. V tem pogledu se družboslovje nič izrazito ne razlikuje od naravoslovja - metoda znanosti je enotna.

SKU: Popper