Kontakt

Založba Studia humanitatis

Sedež Beethovnova 2

1000 Ljubljana - Slovenija

 

Uredništvo in prodaja: Erjavčeva 4, vsak dan od 9. 00 - 12.00

Telefon: 01 - 4250 475

Spletni naslov:  www.studia-humanitatis.si

E-pošta: studia.humanitatis@guest.arnes.si

FB: https://www.facebook.com/StudiaHumanitatis

 

Uredniški odbor: Bojan Baskar, Jernej Habjan, Gregor Kroupa, †Neda Pagon, Saša Pagon (v.d. glavne in odgovorne urednice), Marta Verginella