Behemot ali dolgi parlament

Prodajna cena:15,85€
Spletna cena:13,47€
Avtor: 
Thomas HOBBES
Leto: 
2005

Prevod: Zdenka Erbežnik

Spremna beseda: Tomak Mastnak

Hobbes je vrnil veljavo filozofskemu nauku o naravnem zakonu in ustvaril nov tip politične doktrine: izhajal je iz naravnih pravic in ne več iz naravnih dolžnosti. Preobrnil je doktrino o naravnem pravu tako, da je tradicionalno razliko naravno stanje nasproti stanju milosti nadomestil z razliko naravno stanje/civilna družba. Naravno stanje je po Hobbesu vojno stanje, preseganje le-tega pa ne poteka prek razuma, ampak prek strahu pred smrtjo in željo po ohranitvi. Prav ta želja omogoča ustanovitev družbe. Ta Hobbesova filozofija naravnega prava je predmet tudi Behemota , kontroverzne zgodovine dolgega parlamenta in državljanske vojne, ki je izšlo po Hobbesovi smrti, napisano pa je bilo leta 1668.

SKU: Hobbes