Zelena zbirka

Naslovikona za sortiranje Avtor Cena Dodaj v košarico
Glas in fenomen Jacques DERRIDA, 10,20€
Gib in beseda, I in II André LEROI-GOURHAN 0,00€
Geste v srednjem veku Jean-Claude SCHMITT 17,73€
Filozofija in spontana filozofija znanstvenikov Louis ALTHUSSER 0,00€
Evropa in ljudstva brez zgodovine, I in II Eric R. WOLF 0,00€
Estetika in humanistične vede Mihail BAHTIN 0,00€
Esej o daru in drugi spisi Marcel MAUSS 0,00€
Epistemologija in zgodovina znanosti. Izbrani spisi Georges CANGUILHEM 16,00€
Elite in družba Tom BOTTOMORE 17,00€
Ekonomski liberalizem. Zgodovina ideje o trgu Pierre ROSANVALLON 0,00€