Zelena zbirka

Naslov Avtorikona za sortiranje Cena Dodaj v košarico
Kaj je zgodovina? Edward Hallett CARR 15,30€
Ljudstvo Nuer Edward E. EVANS – PRITCHARD 7,08€
Navade, plebejska kultura in moralna ekonomija E.P. THOMPSON 20,00€
Raziskave o resnici in interpretaciji. Izbor spisov Donald DAVIDSON 0,00€
Izbrana gesla iz Diderotove in d'Alembertove Enciklopedije DIDEROT D'ALEMBERT 26,00€
Vzpon historične sociologije Dennis SMITH 23,80€
Kratka zgodovina neoliberalizma David HARVEY 18,70€
Moč podob David FREEDBERG 27,20€
Materialna kultura Daniel MILLER 17,00€
Potrošnja in njene posledice Daniel MILLER 21,25€