Zelena zbirka

Naslov Avtorikona za sortiranje Cena Dodaj v košarico
Podoba-gibanje Gilles DELEUZE 17,00€
Podoba-čas Gilles DELEUZE 28,00€
Življenja umetnikov Giorgio VASARI 0,00€
Nematerialna dediščina Giovanni LEVI 7,08€
"Drugo" delavsko gibanje v ZDA od 1905 do 1922 Gisela BOCK 2,48€
Umetnostne kronike (1902-1918) Guillaume APOLLINAIRE 17,00€
Slika in njeno občinstvo v srednjem veku Hans BELTING 7,08€
Antropologija podobe Hans BELTING 0,00€
Temeljni pojmi umetnostne zgodovine: problem razvoja sloga v novejši umetnosti Heinrich WÖLFFLIN 22,10€
Produkcija prostora Henri LEFEBVRE 23,00€