Večerna šola stihoslovja

Prodajna cena:0,00€
Spletna cena:0,00€
Avtor: 
Miroslav ČERVENKA
Leto: 
1988

Prevod: Albinca Lipovec
Spremna beseda: Tone Pretnar

Delo, ki je knjižno obliko prvič doživelo v tujem - tokrat slovenskem - jeziku, prinaša študije s področja verzologije, ki jih je češki raziskovalec metruma, ritma, verznih oblik in sam pesnik in prevajalec napisal v obdobju 1975-1983 in jih doma ni mogel natisniti. V branje jemljemo primerjalno raziskovanje normativnih, tekstovnih in semantičnih posebnosti slovenskega verznega oblikovanja, dovolj specialistično temo torej, ki pa jo uravnava avtorjevo mnenje, da "so posamična dognanja za celoto stroke neuporabna, če se sama stroka ne drži na določeni stopnji kulture.

SKU: ČERVENKA