Splošno in posebno

Prodajna cena:14,60€
Spletna cena:12,41€
Avtor: 
France KRIŽANIČ
Leto: 
2003
SKU: Krizanic

Predgovor: Andrej Ule

Dr. Križanič je bil profesor za matematično analizo na Fakulteti za matematiko infiziko. Poleg temeljnih teoretskih del je pomembna njegova vloga pri popularizaciji znanosti; zgled približevanja zna­nosti mladini so predvsem njegovi učbeniki, strah in ponos hkrati tako učencev kakor učiteljev. Splošno inposebno je izbor njegovih zadnjih besedil, v katerega nas uvaja historičnobiografski zapis »Prej«. Del z naslovom »Splošno« sestavljajo zapiski o univerzi in reformah šolstva; sledijo zapisi o pouku matematike v srednji šoli in polemični odzivi na razprave o njegovih srednješolskih učbeni­kih, zbrani pod naslovom »Posebno«. V poglavju »Razno« je zajet cel spekter tem, ki povezujejo matematiko, filozofijo, zgodovino in kritiko usmerjenega izobraževanja. Knjiga se sklene s historičnore­fleksivnim zapisom »Potem«.