Rasa in zgodovina. Totemizem danes

Prodajna cena:0,00€
Spletna cena:0,00€
Avtor: 
Claude LÉVI-STRAUSS
Leto: 
1994

Prevod: Zoja Skušek
Spremna beseda: Rastko Močnik

V eseju Rasa in zgodovina Lévi-Strauss razmišlja o prispevku človeških ras k svetovni civilizaciji. Poudarja, da je treba razlikovati med maloštevilnimi rasami, pri katerih sta najpomembnejša njihov zgodovinski vir in razvrščenost po prostoru, in številnimi kulturami. Raznoličnost kultur odraža dinamiko naravnega pojava, ki izvira iz neposrednih ali posrednih odnosov med družbami. Esej Totemizem danes pa pojasnjuje, da je totemizem v resnici le posebna ponazoritev nekaterih določenih načinov mišljenja.
 

SKU: LEVI -STRAUSS