Prvotno besedilo življenja. Oris zgodovine otroš­tva na Slovenskem v 19. stoletju

Prodajna cena:0,00€
Spletna cena:0,00€
Avtor: 
Alenka PUHAR
Leto: 
2004
SKU: Puhar

Predgovor: Andrej Inkret
Spremna beseda: Zalka Drglin

Gre za prvo sistematično poljudno-strokovno delo, katerega pred­met je rojevanje, otroštvo, odraščanje na Slovenskem, zlasti v 19. stoletju. Ob dokumentirani obravnavi enega najvažnejših obdobij v človekovem življenju se knjiga ukvarja še z neenakopravnim odno­som med otroki in odraslimi, z dinamičnim napetim razmerjem med starši in otroki, zlasti materami in hčerami. Besedilo se je rojevalo kot podlistek v Delu in izzvalo tako nejevero kakor navdušenje. Kljub potrpežljivemu vztrajanju se za izdajo ni ogrel noben sloven­ski založnik; delo je tako navsezadnje izšlo pri Globusu v Zagrebu (1982). Zdaj z upanjem, daje čas dozorel, to popravljamo.