Potopljeni in rešeni

Prodajna cena:0,00€
Spletna cena:0,00€
Avtor: 
Primo LEVI
Leto: 
2003

Prevod: Irena Prosenc Šegula
Spremna beseda: Marta Verginella

Bojazen pred kolektivno pozabo nacističnih taborišč in zaskrbljenost nad širjenjem negacionističnih teorij sta spodbudili Prima Levija k pisanju knjige Potopljeni in rešeni, v kateri prestopi prag svojega siceršnjega avtobiografskega pisanja. Avtor opisuje nastanek in delovanje nacističnega taboriščnega sistema, osvetli njegove hierarhične strukture ter tehnike izničenja posameznikove osebnosti kot tudi strategije preživetja in solidarnosti, ki so se porajale v kraju smrti. Pri osvetljevanju oblik razmerij med krvniki in žrtvami opozori na sivo cono kolaboracije, ki je bila v povojnih pričevanjih preživelih praviloma zamolčana.

SKU: Levi