Nova pravila sociološke metode

Prodajna cena:0,00€
Spletna cena:0,00€
Avtor: 
Anthony GIDDENS
Leto: 
1989

Prevod: Zlata Gorenc
Spremna beseda: Pavel Gantar

Ključno za razumevanje Giddensove družbene teorije je njegova teorija strukturiranja. V njegovi družbeni teoriji ima podoben status, kot jo ima teorija komunikativnega delovanja v Habermasovi družbeni teoriji, čeprav se od nje zelo razlikuje. Giddens je avtor, ki si ideje in koncepte sposoja od najbolj različnih smeri družbene teorije. Prepričan je, da tradicionalno nasprotje med makro in mikro sociološkim preučevanjem izgublja pomen tudi zato, ker se je s procesom "globalizacije sveta" spremenilo razmerje med globalnim in lokalnim v družbenih procesih.

SKU: GIDDENS