Lingvistični in drugi spisi

Prodajna cena:6,26€
Spletna cena:5,32€
Avtor: 
Roman JAKOBSON
Leto: 
1989,1996

Prevod: Drago Bajt, Frane Jerman, Zoja Skušek, Zdenka Škerlj-Jerman

Spremna beseda: Rastko Močnik

Izbor prinaša osem reprezentativnih Jakobsonovih študij, ki kažejo implikacije strukturalne lingvistike na širše polje humanistike, ki se torej vežejo tako na de Saussura kot na Lévi-Straussa. Jakobson vpelje in razloži pojem jezikovnih funkcij in s tem vzpostavi problemsko polje, ki artikulira zlasti analizo izjavljanja (komunikacija) in oblik izrekanja (poetika). Ob vprašanju o pomembnosti jezikoslovja za preučevanje poezije je razvil splošno teorijo govorice in s konceptom "konvertibilnega koda" jezika segel onkraj strukturalizma.

SKU: Jakobson