Kri in gruda. Pregled teorij migracij v XX. sto­letju

Prodajna cena:10,43€
Spletna cena:8,86€
Avtor: 
Herve LE BRAS
Leto: 
2003
SKU: LeBras

Prevod: Mateja Petan

Dolgoletni študij populacij in njenih premikov je avtorja pripeljal do spoznanja, daigrataodločilno vlogo pri prisvojitvi in vpisu prebi­valstva v neko deželo dve načeli, in sicer kri, to je rod, nacional­nost, ter gruda, to je sama zemlja. V različnih deželah prevlada prvo ali drugo načelo, le redko se uveljavi povezovalni moment. Avtor ugotavlja, da nastopata kri in gruda pri majhnih in velikih državah kot življenj ski vložek, le da na različen način. Knjiga o populaciji, strahu pred tujci, pozitivni in negativni evgeniki ter vlogi, ki jo lahko odigrajo majhni narodi.