KNJIGE V LETU 2022

1. Herwig Wolfram, Rimsko Cesarstvo in njegovi Germani

Prevod: Milan Lovenjak

2. Carl von Clausewitz, O vojni (ponatis)

3. Daša Ličen, Habsburški Trst onkraj nacionalnih osi

4. Sandor Ferenczi, Psihoanalitične študije

Prevod: Zoltan Pap

5. P. N. Medvedev, Formalna metoda v literarni vedi

Prevod: Marko Kržan

6. Jacques Le Goff , Trgovci in bankirji v srednjem veku

Prevod: Nina Kanc

7. Marc Bloch, O zgodovini, spominu in lažnih novicah

Prevod: Sonja Dular

8. Leon Battista Alberti, Teogenij in drugi spisi

Prevod: Jernej Šček