Izrekanje in izrečeno

Prodajna cena:0,00€
Spletna cena:0,00€
Avtor: 
Oswald DUCROT
Leto: 
1988

Prevod in spremna beseda: Jelica Šumič-Riha

V knjigi (zborniku besedil z različnimi letnicami) Ducrot predstavi splošno teorijo izjavljanja. Teorija izhaja iz Strawsona, Austina in Searla. Njihovo teorijo govornih dejanj prestavi v semantiko, pri čemer mora večino njihovih tez opustiti. Preseči skuša idejo ilokucijskega akta, ki naj bi bil drugoten pojav glede na globljo realnost, deskripcijo izrekanja kot gledališke uprizoritve - polifonije. Besede za Ducrota nimajo pomena, njihova temeljna vrednost ni informativna. V semantiko pritegne pragmatične vrednosti, izrečenemu raje kot resničnost pripisuje ustreznost.
 

SKU: Ducrot