Ideologije in mentalitete

Prodajna cena:18,78€
Spletna cena:15,96€
Avtor: 
Michel VOVELLE
Leto: 
2003

Prevod: Neda Pagon, Drago B. Rotar, Katarina Rotar
Knjigi na pot: Marko Kerševan
Spremna beseda: Neda Pagon

Michel Vovelle, profesor zgodovine 18. stoletja, je eno največjih imen francoske nove zgodovine. Vovelle se preizkuša v obeh smereh modernega zgodovinopisja: od sociografskih raziskav je prešel k mentalnemu in začel preučevati zgodovino mentalitet, eno najprodornejših novih področij, ki jih je uveljavilo francosko novo zgodovinopisje. Tako imenovana serialna zgodovina, v katero se poleg Veyna vpisuje tudi Vovelle, je zgodovinarja mentalitet postavila na raven artikulacij med diahronim in sinhronim. Prav v tem mejnem polju se najbolje razbere prehod od enega mentalnega modela v drugega. Mentalitet torej ne pojmuje več kot od realnega ločene diskurzivne formacije, ampak tvorijo integralni del preučevanja družbe.

SKU: Vovelle