Filozofija in spontana filozofija znanstvenikov

Prodajna cena:0,00€
Spletna cena:0,00€
Avtor: 
Louis ALTHUSSER
Leto: 
1985

Prevod in spremna beseda: Vojislav Likar

Izvirnik tega dela, ki je vneslo v znanost, teoretsko prakso in prakso politične (razredne) dejavnosti epistemološke, metodološke in terminološke pretrese, je iz leta 1967 - kar je potrebno poudariti, ker je bil to čas deklarirano razsvetljenega marksizma, čas pomika od "teorije teoretske prakse" k "razrednemu boju v teoriji". Redko odmevno delo, ki je spodbudilo plaz teoretskih polemik in interpretacij in globoko vsadilo koncept epistemološkega reza (sicer prevzet od Bachelarda) kot tistega ključnega zgodovinskega trenutka, ki označi diskontinuiteto v razvoju znanosti in zavrže (predznanstveno) mišljenje o mirnem kontinuiranem razvoju znanosti. S tem je treba povezati tudi avtorjevo raziskovanje vloge filozofije v marksistični teoriji, ki se v tem obdobju sklene z radikalno tezo, da je "filozofija v zgodnji instanci razredni boj v teoriji". Ena najbolj vplivnih knjig svojega časa.
 

SKU: Althusser