Študija za portret sence, Francis Bacon

Prodajna cena:15,00€
Spletna cena:12,75€
Avtor: 
Nataša Smolič
Leto: 
2015
SKU: smolič

Kaj vidimo, ko se zazremo v Baconovo senco? Kje vse jo uzremo, kateri procesi do nje pripeljejo, kaj se zrcali v njej in s čim vse jo Bacon pritrjuje na svoja platna in na naše oči? Besedilo sistematično razgrinja vse plasti sence: od senčne plati obraza in animaličnega v človeku, do temačnih plasti duše in vesti; od črnine smrti in teme odsotnosti do sence-dvojnika in zadajskritega (kakor avtorica prevede Borgesov hidebehind); od barvnih prefiguracij bruhanja do ezoteričnih transformacij ektoplazme. Tako so živi in tako srhljivi Baconovi liki, da jih vidimo kot filmske like – in kakor nam zgovorno in nazorno demonstrira študija, svojo senco ves čas nosijo s seboj.