Zelena zbirka

Naslov Avtorikona za sortiranje Cena Dodaj v košarico
Umetnostne kronike (1902-1918) Guillaume APOLLINAIRE 17,00€
Slika in njeno občinstvo v srednjem veku Hans BELTING 7,08€
Antropologija podobe Hans BELTING 0,00€
Temeljni pojmi umetnostne zgodovine: problem razvoja sloga v novejši umetnosti Heinrich WÖLFFLIN 22,10€
Produkcija prostora Henri LEFEBVRE 23,80€
Um in revolucija. Hegel in nastanek teorije družbe Herbert MARCUSE 15,25€
Teorija /oblaka/ Hubert DAMISCH 25,50€
Drevo spoznanja Humberto MATURANA, Francisco J. VARELA 0,00€
Zenova zavest Italo SVEVO 32,00€
Uvod v Enciklopedijo; Duh razsvetljenstva J. D’ALEMBERT, D. DIDEROT, T. TODOROV 15,30€